Czerwiec 2012

Euro-NMK szlakiem stadionów :)

Czerwcowa oficjalna Nocna Masa z oczywistych przyczyn zwana też „Euro-NMK” odbyła się pod znakiem warszawskich stadionów :) Na Placu Zamkowym, jak przystało na czerwiec – stawiło się kilkadziesiąt osób. Ciekawym akcentem przejazdu była runda po terenie AWFu – dla niektórych pierwsza okazja do odwiedzenia terenów uczelni i to w dodatku nocą!
Czytaj dalej